2013 MINI Countryman JCW (Sims 3)

Screenshot-209
Screenshot-224
Screenshot-222
Screenshot-223
Screenshot-221
Screenshot-220
Screenshot-219
Screenshot-218
Screenshot-216
Screenshot-217
Screenshot-215
Screenshot-214
Screenshot-213
Screenshot-212
Screenshot-211
Screenshot-210
Screenshot-207
Screenshot-206
Screenshot-205
Screenshot-204
Screenshot-203

Requires: Base Game (The Sims 3)

Price: $31,000